Leerlingen als partner in het denken over goed onderwijs

Tijdens het afronden van dit schooljaar begint ook het vooruitblikken naar het nieuwe
schooljaar. Het denken over wat er volgend jaar nodig is om weer goed onderwijs te leveren krijgt steeds meer plaats in gesprekken en overleg.

Het proces van afwegen wat je volgend jaar wilt behouden en wat je eventueel anders wilt,
hoort bij deze periode. Op welke wijze betrek je de leerlingen bij deze afwegingen?  

Leerlingen zijn in dat proces één van de bronnen die gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen in de beeldvorming over goed onderwijs. Op veel scholen wordt daar schoolbreed gebruik van gemaakt  in de vorm van leerlingenraden, kindermedezeggenschapsraden of kwaliteitsonderzoek.
De ervaringen van jouw leerlingen zijn daarnaast ook een waardevol instrument om je eigen functioneren in beweging te houden.

Iedereen die in het onderwijs werkt krijgt wel eens, direct of indirect, informatie over hoe leerlingen de lessen ervaren; soms genuanceerd en soms ongenuanceerd, soms enthousiast en wellicht ook wel eens minder enthousiast, de ene keer via de ouders en een andere keer via de leerling  zelf. Wie is niet op die wijze wel eens op een goed idee gebracht?

Door bewust naar de ervaring en mening van de leerlingen te vragen creëer je een setting
waarin leerlingen serieus na zullen denken over mogelijke verrijking van de lessen. Als extra opbrengst geef je een krachtig voorbeeld aan de leerlingen door jezelf ook als lerende op te stellen.

Er zijn allerlei vormen denkbaar om de ervaringen en ideeën van leerlingen te verzamelen. Wanneer je álle leerlingen bij het proces wilt betrekken geven wij de voorkeur aan een schriftelijke vorm.

We hebben onze tips voor het stellen van schriftelijke vragen voor je op een rijtje gezet:

 • Creëer een veilige en uitnodigende setting. Maak vooraf aan je leerlingen duidelijk wat hun rol is in dit proces. Vertel ze wat je met hun antwoorden wilt gaan doen en hoe je de resultaten terug gaat koppelen.
 • Bepaal over welk deel van de lessen of over welk aspect van de lessen je informatie wilt verzamelen, afhankelijk van waar jij verbetermogelijkheden ziet.
  Ook hier kun je de leerlingen betrekken bij het bepalen van de verbetermogelijkheden door ze de verschillende aspecten voor te leggen en te vragen waar zij het liefst verandering in zien.
 • Maak gebruik van stellingen als je specifieke onderwijsdoelen wilt evalueren. Een
  voorbeeld van een vragenlijst die gebruik maakt van stellingen is de vragenlijst die is ontwikkeld door het lectoraat kantelende kennis.
  http://kennisbank.lectoraat.nl/library/File/vragenlijst_leerlingen_2009-09-10(2).pdf
 • Start met het vragen naar positieve feedback, zodat je die mee kan nemen in je
  beeldvorming. Bijvoorbeeld: Wat vind je goed of prettig aan de wijze waarop
  nieuwe stof wordt uitgelegd?
 • Vraag daarna naar de verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld: Wat zou jij bij de uitleg van nieuwe stof liever anders zien?
 • Vraag vervolgens naar tips en ideeën.

Leerlingen de mogelijkheid geven om individueel hun mening en ideeën te geven is ook een krachtig middel bij het bedenken van oplossingen voor bepaalde vraagstukken.
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen of de verantwoordelijkheid voor het meenemen van de juiste lesmiddelen naar de klas.
Vraagstukken die soms veel energie kosten in de loop van een jaar.

Leerlingen als partner betrekken bij het denken over goed onderwijs geldt niet alleen voor
het denken over het nieuwe schooljaar, maar is het jaar rond interessant als het gaat over goed onderwijs.

Gezocht: good practice in het betrekken van leerlingen

LeerWerk gelooft in het ‘betrekken van alle betrokkenen’ als het gaat om werken aan goed
onderwijs en denkt mee met scholen die hun leerlingen structureel willen betrekken bij evaluatie- en creatieprocessen.

Daarnaast fungeren we graag als doorgeefluik voor ‘good practice’ op dit gebied. Heb jij waardevolle ervaringen met het betrekken van leerlingen bij het denken over en vormgeven aan goed onderwijs en ben je bereid om die met collega’s te delen?
Schrijf ons er over en wij geven jouw ervaringen in onze volgende nieuwsbrief door!

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>