LeerWerk

Samenwerking

Samen met andere onderwijsondernemers vorm ik een kring waarin we elkaar inspireren, onze visie scherp houden en gebruik maken van elkaars expertises als dat een opdracht ten goede komt. Een vorm van samenwerken waarin we geloven en die we in ook in onderwijsteams promoten.

Yvonne van Dam-Vermeer

Ik heb van leren mijn werk gemaakt, omdat ik geloof in het potentieel van ieder mens en de ontwikkeling daarvan in mijn ogen een waardevol goed is!
Na 20 jaar onderwijservaring in onderwijzende- en leidinggevende functies en verschillende opleidingen op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit, geef ik mijn werk op het gebied van leren nu vorm in LeerWerk.

Ik zie leren als iets dat er altijd is. Al onze ervaringen zijn leerervaringen, de belangrijke vraag is of een leerervaring ons versterkt ja of nee. Daarmee is het proces van leren niet alleen waardevol, maar ook kwetsbaar.

Het is mijn overtuiging dat iedereen die in het onderwijs werkt dat doet om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen te versterken. En tegelijkertijd weten we dat dat nog niet altijd zo gemakkelijk is.
Ik geloof dat we in het onderwijs met elkaar nog heel veel verder kunnen èn moeten groeien waar het gaat om het creëren van versterkende leerervaringen en dat het van belang is dat docenten elkaar daarin versterken.

Mensen en organisaties verbinden met hun eigen drijfveren, samenwerken, buiten de kaders denken, oplossingsgericht handelen, uitnodigen tot zelfreflectie en het ontdekken en versterken van persoonlijke kwaliteiten, is wat ik daarbij inzet.

Mijn motto: samenleven start bij samenleren.

Comments are closed.