Onderwijs ontwikkeltrajecten

wat we doen

Maatwerk

LeerWerk richt zich met alle trajecten op het vergroten van de professionele communicatie, zodat docenten elkaar versterken in de ontwikkeling van hun persoonlijke- en gezamenlijke onderwijsambities. De trajecten worden ontwikkeld naar aanleiding van de vragen die er leven.

Bij de ontwikkeling van onze trajecten ziet u de volgende elementen terug:

- Uitwisseling van aanwezige kennis en ervaringen.
- Persoonlijke reflectie
- Aanvullende kennis
- Vertaling naar de eigen praktijk
- Ruimte voor persoonlijke leervragen
- Lesbezoeken/peercoaching
- Intervisie

Leerwerk wil bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling en streeft er naar docenten en leidinggevenden zodanig te betrekken dat zij na verloop van tijd de ontwikkeling zelfstandig voortzetten.

We gaan graag met u in gesprek over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Voorbeelden

In gesprek over Onderwijs:
Een dag samen met studenten aan de slag, om uit te wisselen hoe jullie naar de opleiding kijken en welke mogelijkheden jullie zien om de opleiding te versterken.  Ideeën en standpunten worden uitgewisseld en vormen de basis voor een gesprek.
Aan het einde van de dag worden korte- en lange termijndoelen geformuleerd voor de opleiding en hebben alle deelnemers persoonlijke voornemens.

‘In gesprek over Onderwijs’ kan ook georganiseerd worden met andere belanghebbende partijen, zoals ouders, stagebedrijven, schoolbestuur of om de samenwerking tussen verschillende scholen te onderzoeken.

Didactische Werkplaatsen:
Gezamenlijk stilstaan bij de didactische vormgeving van de onderwijsleerprocessen; ‘de kunst van het onderwijzen’.
Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten worden ervaringen en kennis gedeeld en aanvullende theorie gegeven. De bijeenkomsten leveren ideeën op die tussentijds uitgevoerd worden. Middels lesbezoeken wordt de ontwikkeling ondersteund en wordt er met elkaar meegedacht. In overleg met de deelnemers wordt bepaald welke aanvullende theorie er wordt gegeven.

Mogelijke inspiratiebronnen:
- de didactische strategieën van Marzano
- verschillende fasen van het onderwijsproces.
- de motivatietheorie van Deci en Ryan.

Pedagogische Werkplaatsen:
Ruimte om met elkaar stil te staan bij pedagogische vraagstukken. Middels het delen van kennis en ervaringen, intervisie, aanvullende theorie en peercoaching worden de pedagogische handelingsmogelijkheden vergroot. Als belangrijkste pedagogische uitgangspunten ziet LeerWerk de noodzaak om alle leerlingen in te sluiten en ‘het goede te doen, ook in de ogen van de leerling’. LeerWerk gelooft in het belang om samen te werken in het vinden van pedagogische antwoorden op de uitdagingen die er zijn.

Zin in Werken:
‘Zin in werken’ is bedoeld voor docenten en leerkrachten die stil willen staan bij hun energie, motivatie en de zingeving in hun onderwijs werk. Docenten die met energie en vanuit hun hart in de klas willen staan, maar merken dat ze soms teveel energie kwijt raken en dat opladen soms moeilijk is.

Werken in het onderwijs is boeiend en afwisselend. Je bent veel met je aandacht bij anderen en er wordt regelmatig een beroep gedaan op je flexibiliteit en je oplossend vermogen. Een baan waarin je ook de kans loopt om aan jezelf voorbij te gaan.

‘Zin in werken’ biedt ruimte om, samen met andere docenten, stil te staan bij de uitdaging om je energie en het plezier in je werk (nog) beter in balans te houden. Het traject gaat in op  mentale- en fysieke processen die te maken hebben met stressverhoging en het herstel daarvan.

Uit ervaring ken ik de hartverwarmende en de energie vragende kant van werken in het onderwijs. Met ‘Zin in werken’ wil ik een bijdrage leveren aan krachtig onderwijs door professionalisering op het gebied van energiebehoud en zingeving.
Werken in het onderwijs is het waard om vanuit kracht en inspiratie te kunnen doen.

Klik hier voor meer informatie over dit traject.

Intervisietrajecten:
Een aanbod met verschillende intervisievormen als ondersteuning van de professionele communicatie en – uitwisseling.

Comments are closed.