Coaching

Individuele coaching

Vraagt een nieuwe functie nieuwe vaardigheden, houdingen en inzichten? Worden er veranderingen van je gevraagd die niet zo vanzelfsprekend zijn? Sta je op een keerpunt en wil je een nieuwe richting bepalen? Is het belangrijk om je werk anders te gaan doen en weet je nog niet hoe?

Persoonlijke coaching geeft je inzicht in je kwaliteiten en vaardigheden en ook in je valkuilen en uitdagingen. Het maakt je bewust van je mogelijkheden om jezelf te versterken en helpt je uitdagingen aan te gaan. Persoonlijke coaching  versnelt je persoonlijke- en professionele groei.

Een persoonlijk coachingstraject wordt altijd vooraf gegaan door een kennismakingsgesprek. De duur is sterk afhankelijk van de vraag en ligt gemiddeld tussen de 5 en 7 sessies.

Teamcoaching

Wil je als team effectiever samenwerken? Wil je meer ruimte creëren voor individuele kwaliteiten die bijdragen aan het teamresultaat? Wil je meer resultaatgericht werken of professioneler met elkaar communiceren?

Samenwerken gaat niet altijd vanzelfsprekend ook al heb je allemaal voor het onderwijs gekozen. Wanneer teams echter met elkaar een professioneel werkklimaat weten te scheppen zal ieder teamlid kunnen groeien in zijn eigen kwaliteiten en zullen de gezamenlijke doelen eerder worden gehaald.

Teamcoaching draagt bij aan een professionele wijze van samenwerken. Het geeft inzicht in elkaars kwaliteiten, drijfveren en valkuilen en levert constructieve manieren op om verschillen bespreekbaar te maken. Het draagt bij aan het vergroten van het werkplezier en het genereren van de broodnodige energie om met elkaar goed onderwijs te leveren!

Intervisie

Zijn jullie op zoek naar manieren om het lerend vermogen binnen de school te vergroten? Willen jullie een gezamenlijk ontwikkelproces faciliteren? Of willen jullie nog meer gebruik maken van de verschillende kwaliteiten en inzichten die er binnen het team aanwezig zijn?

Intervisie stimuleert professionele groei door gebruik te maken van de kennis, ervaring en inzichten van collega’s. Het versterkt een professionele wijze van communiceren en geeft inzicht in de meerwaarde van collega’s.. Het draagt bij aan het creëren van een lerende organisatie en heeft een verbindende werking. Intervisie versterkt het zelfoplossend vermogen van individuen en teams.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>